0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

15.35 PH/s

0.00000

Pool Hashrate

1.39 E

0.00000

Mạng Difficulty

160.58 PH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

11646358

0.00000

Khai thác Khối

0.00346 $-0.25%

0.00000

Giá CKB

130%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate

15.35 PH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu163.84T
ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
655.36T
ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Hoa Kỳ163.84T
us-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
655.36T
us-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Châu Á163.84T
asia-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
655.36T
asia-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động