107

Thợ mỏ Trực tuyến

1.83 PH/s

Pool Hashrate

41.95 PH/s

Mạng Hashrate

2 phút trước

cuối Khối

4932250

Khai thác Khối

0.01 $-3.62%

Giá CKB

17%

May mắn

1.0%

Pool Phí

1105CKB$11.29

Khối Thưởng

500 CKB

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate

1.83 PH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024G
ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
4096G
ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Hoa Kỳ1024G
us-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
4096G
us-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Châu Á1024G
asia-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
4096G
asia-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây