334

Thợ mỏ Trực tuyến

6.93 PH/s

Pool Hashrate

69.19 PH/s

Mạng Hashrate

2 phút trước

cuối Khối

5704952

Khai thác Khối

0.02 $+2.51%

Giá CKB

26%

May mắn

1.0%

Pool Phí

1532CKB$29.94

Khối Thưởng

500 CKB

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate

6.93 PH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024G
ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
4096G
ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Hoa Kỳ1024G
us-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
4096G
us-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Châu Á1024G
asia-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
4096G
asia-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây