0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

11.66 PH/s

0.00000

Pool Hashrate

788.34 P

0.00000

Mạng Difficulty

92.78 PH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

7171177

0.00000

Khai thác Khối

0.00 $-6.04%

0.00000

Giá CKB

301%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate

11.66 PH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu16384G
ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
32768G
ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Hoa Kỳ16384G
us-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
32768G
us-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động
Châu Á16384G
asia-ckb.2miners.com:6464
Hoạt động
32768G
asia-ckb.2miners.com:6565
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây