0.00000

นักขุด ออนไลน์

15.95 PH/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

11646319

0.00000

การขุด บล็อก

0.00346 $-0.25%

0.00000

ราคา CKB

9%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมการจ่ายจะครอบคลุมโดยคนงานเหมือง

พูล แฮชเรท

15.95 PH/s

เลือกเซิร์ฟเวอร์การขุดของคุณ:

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป163.84T
ckb.2miners.com:6464
ใช้งาน
655.36T
ckb.2miners.com:6565
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา163.84T
us-ckb.2miners.com:6464
ใช้งาน
655.36T
us-ckb.2miners.com:6565
ใช้งาน
เอเชีย163.84T
asia-ckb.2miners.com:6464
ใช้งาน
655.36T
asia-ckb.2miners.com:6565
ใช้งาน